הצוות שלנו 

Olivia Walker

Editor in Chief

אוהד שמר

מנהל העמותה

צפריר בן זאב

יו"ר העמותה

AmirIsbi.jpg

אמיר עשבי

גזבר

Olivia Walker

Editor in Chief

אוהד שמר

מנהל העמותה

צפריר בן זאב

יו"ר העמותה

AmirIsbi.jpg

אמיר עשבי

גזבר