קמפיינים 

Red sport
ג'נסיס
מרפאה ירוקה
יניב זרד
מוסך עד
שמי קלדרון
לידור דלתות
ניצני ילדות
לחייל ולטייל
E dance
Fan & Go
סגול
לה ברוקנט
רחלי מוכני
G קניון
Pe Pe
Remax One
לפיד נדלן
גלגל הצלה
איתי מדביר
ערן על הגל
Pick-a-shoe
וילונות הנרי
ד"ר ניר צנגר
אושילנד
עולם המים
דומוס מרקט
חברת בנייה יוקרה