רחוב בן יהודה 

ברחוב בן יהודה ישנם כ 11 עמודים עם  32 פני פרסום