רחוב ויצמן 

ברחוב ויצמן ישנם כ 23 עמודים עם  46 פני פרסום 

לחיצה על כל מספר תפנה אתכם לראות את מיקום השלט

 (google street VIew)