רחוב כצנלסון  

ברחוב כצנלסון  ישנם כ 2 עמודים עם  8 פני פרסום