רחוב דרך הפועל  

ברחוב דרך הפועל  ישנם כ 4 עמודים עם  10 פני פרסום