רחוב עתיר ידע 

ברחוב עתיר ידע ישנם כ 3 עמודים עם  6 פני פרסום